logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 18.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg
 • 13.jpg
 • 6.jpg
 • 17.jpg
 • 1.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 9.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

Predmetný odpad vzniká a bude vznikať fyzickej osobe – obyvateľovi SR, ale aj právnickým osobám – nemocniciam, zdravotníckym inštitúciám, domovom sociálnych služieb, domovom dôchodcov, penziónom, ale aj v rámci testovania tohto ochorenia v testovacích stanoch alebo iných dotknutých objektoch, atď..

S odpadom z použitých ochranných prostriedkov (ak sa musíme použitých ochranných prostriedkov zbaviť) vyprodukovaným obyvateľstvom sa odporúča nakladať ako s komunálnym odpadom, zaradeným v zmysle Katalógu odpadov  pod k.č. 200301 zmesový komunálny odpad. To značí nepoužiteľné ochranné prostriedky (predovšetkým rúška, rukavice, filtre alebo rôzne ich náhrady ) budú zabalené podľa inštrukcií úradu verejného zdravotníctva ( viď. pod týmto odstavcom) a následne umiestnené do nádoby pre zmesový komunálny odpad v domácnosti obyvateľov. V prípade zbavovania sa predmetného odpadu z dôvodu naplnenia nádoby v domácnosti, bude tento odpad umiestňovaný do nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu odpadov v obci, pri IBV (rodinné domy) do príslušných popolníc a pri KBV (bytové domy) do určených kontajnerov čiernej farby. V tejto súvislosti je dôležité odporúčanie obyvateľstvu, aby tento druh odpadu neumiestňovali,neukladali do nádob určených pre separovaný odpad, ako napr. papier, plasty.

 

S jednorazovými rúškami je potrebné nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda po ukončení životnosti ochranných pomôcok je ich po zložení najlepšie vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

V nemocniciach, v zdravotníckych inštitúciách, či podobných zariadeniach je nariadené povinné používanie ochranných prostriedkov.Po ukončení ich životnosti je potrebné ich umiestniť do osobitnej vhodnej nádoby a do vyhovujúceho samostatného priestoru. Nádoba musí byť označená Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Samozrejme nie je na škodu, keď sú nádoby preventívne laicky označené ako napr. kontaminované použité rúšky, rukavice, odevy atď. V rámci tejto mimoriadnej situácie koronavírusu a riziku výskytu infikovaných ľudí alebo nosičov vírusu nie je možné jednoznačne určiť, či ochranné prostriedky sú alebo nie sú kontaminované, preto by malo byť s nimi nakladané ako s nebezpečným odpadom, zaradené ako odpad k.č. 180103 v zmysle Katalógu odpadov. Treba doplniť špecifikáciu odpadu ypsilónovým kódom pre klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení (Y1).

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zariadeniach na spracovanie odpadov činnosťou R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, alebo činnosťou D10 - spaľovanie na pevnine.

Poznámka :

Zaradenie odpadu je jednou zo základných povinností držiteľa odpadu vyplývajúcej z ustanovenia  § 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

OÚ - OSZP

 • Oznamy OcÚ

  Oznam ObU Letničie

  Oznamujeme občanom, že sme začali vyberať dane z nehnuteľností a poplatky za psov a odpady
  na rok 2021.

  Pretože stále trvá nebezpečenstvo nákazy, stránky sú vybavovaní pri okne.

  Dane sa vyberajú v stránkových dňoch pondelok - streda - piatok. Pri platení

  daní doporučujeme využívať platbu cez internet banking.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú