logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 17.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

Vážení občania.

Dovoľte mi ,aby som sa Vám prihovoril pri príležitosti začiatku Nového roka. Odbitím polnoci sme oslávili a privítali Nový rok 2017. V kruhu svojich blízkych sme si priali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní. Niektorí z nás možno prehodnotili ten rok minulý, zaspomínali si na príjemné ale aj smutné chvíle, ktoré prežili.  

Keď sa pozrieme už teraz do minulosti z pohľadu života a budovania v našej obci môžeme povedať, že sa nám podarili zrealizovať všetky kultúrno-spoločenské podujatia .Boli to akcie ,ktoré sú už v našej obci zaužívané. Fašiangy, maškarný ples pre deti, hody, Deň detí, 1. Máj, hasičská súťaž, posedenie s dôchodcami, Mikuláš a turnaj v stolnom tenise. Je to však zásluha Vás všetkých , ktorí ste tieto akcie organizovali, čo povedzme si rovno, že v dnešnej dobe je čím ďalej zložitejšie tieto podujatia urobiť.

 

Zo stavebných prác sa zrealizovalo zateplenie a fasáda na kabínach futbalového ihriska, postavila sa garáž pre hasičské auto, dokončil sa výkup pozemkov pod multifunkčné ihrisko, predali sa posledné stavebné pozemky a začala sa výstavba cesty na Novej ulici. Áno, je ešte treba tieto stavby dokončiť v tomto roku, lebo sú to pre našu malú obec dosť veľké investície. Ďalej sa urobila projektová dokumentácia na kanál pri ihrisku, ktorý je v pláne vybudovať z dotačných financií.

Zrealizoval sa aj nový systém zberu separovaného odpadu, kde ste sa museli zapojiť vy všetci. Preto sa chcem Vám za to všetkým poďakovať, lebo vašou zásluhou to ako obec spolu zvládla na výbornú.

Záleží na nás všetkých, ako si vybudujeme okolie, vzťahy, ako si uchránime životné prostredie, aby sa nám v našej obci spokojne žilo. Bez vôle nás všetkých zapojiť sa do života v obci sa nemôžu zrealizovať žiadne kultúrne a športové podujatia. Nikto iný to za nás neurobí, len my musíme chcieť urobiť spoločenskú akciu a prísť ju aj fyzicky podporiť, aby sme si aj týmto spôsobom život v našej obci spríjemnili.

Tak isto by sme sa mali zamerať na medziľudské vzťahy, ktoré sú v dnešnom rýchlom svete veľkou prekážkou spokojného a  kľudného spolunažívania. V niektorých okamihoch chýba ochota pomôcť, byť trocha láskavý a milý. Preto vážme si jeden druhého, lebo všetci vieme, že každý z nás je samostatná osobnosť a preto sa rešpektujme a neurážajme sa jeden druhého. Hovorí sa,ale je to aj skutočnosť, že čo v živote dáš to sa ti aj v živote vráti , či už je to pomoc alebo nenávisť.

Chcem sa touto cestou poďakovať poslancom OZ v Letničí, všetkým členom spoločenských organizácií, ale aj Vám všetkým za vynaloženie úsilia pri budovaní a rozvoja našej obce. Patrí Vám veľká vďaka.

Vážení občania, prajem Vám všetkým do tohto Nového roku 2017 pevné zdravie, mnoho lásky, veľa energie a pracovných úspechov. Prajem Vám pokoj v rodine a všetko to po čom túžite a máte radi.

Boh nech nás ochraňuje a je tu spolu s nami.

Ďakujem.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam ObU Letničie

  Oznamujeme občanom, že sme začali vyberať dane z nehnuteľností a poplatky za psov a odpady
  na rok 2021.

  Pretože stále trvá nebezpečenstvo nákazy, stránky sú vybavovaní pri okne.

  Dane sa vyberajú v stránkových dňoch pondelok - streda - piatok. Pri platení

  daní doporučujeme využívať platbu cez internet banking.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú