logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 18.jpg
 • 17.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 16.jpg
 • 14.jpg

Bezplatna pomoc obcanom obetiam TC1

 

se logo logomholic
skalica erb gbely
logofarnostpv logo zahorak
vaculkova ttsk logo
kataster  cp2

112logo Informačný leták k číslu

tiesňového volania 112

Obec Letničie leží v severnej časti Záhoria v okrese Skalica. Susedí s obcami Petrova Ves a Štefanov. Nachádza sa v geomorfologickom celku Chvojnickej pahorkatiny, v úseku horného toku letničianskeho potoka. Najvyšším miestom je kóta Barbajka, stred obce má nadmorskú výšku 210 m nad morom. Názov obce je odvodený od slova letničie – zelený porast, krmivo pre ovce pripravené v podobe otiepok. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1532 ako Letnyche. Od roku 1927 je už názov obce Letničie. Historickým symbolom obce je svätý Martin. Je zobrazený na najstaršom dochovanom pečatidle z roku 1659. Medzi pamiatky obce patrí kostol svätého Jána Krstiteľa postavený v roku 1822. Áno, to bola minulosť, ktorá tiež určit ovObec Letnicie1plyvnila istým spôsobom aj dnešný život v našej obci Letničie. Obec patrí s 500 obyvateľmi medzi tie menšie dediny v okrese Skalica. Preto starosta p. Marián Dvorský kládol od svojho nástupu do funkcie dôraz, aby v Letničí zostali mladí ľudia a aby ich v obci ako sa povie niečo držalo. Pokračoval výkup pozemkov pod IBV, no a v minulom roku sme predali posledný pozemok. Tým, aby ľudia stavali domy a chceli v Letničí zostať, bolo treba vytvoriť a snažiť sa uskutočňovať projekty pre zábavu, šport a celkovo spríjemniť život v obci. Obec Letnicie2Dedina je plynofi kovaná, má vodovod a v časti je kanalizácia napojená na čističku do Gbelov. Máme aj stavebné povolenie na odkanalizovanie aj ďalšej časti dediny, kde sa dávali žiadosti na fi nančné prostriedky z Environmentálneho fondu či z BVS. No keďže sme malá dedina a dnešná doba kladie hlavne dôraz na biznis teda návratnosť vložených peňazí, v tomto sme neboli úspešní. Pokiaľ sa priamo štát nezapojí do budovania kanalizácií, momentálne taká malá obec ako sme my, z hľadiska financií nemá nádej na vybudovanie tohto diela. Len financie na podanie žiadosti a obstarávanie a podobne veci obec nemálo zaťažia, no a o hrozbe korekcii , teda nariadenia vrátenia dotácie obec môže úplne položiť. Obec Letnicie3No ale zasa niečo sa aj darí a dokážeme stavať a realizovať aj z vlastných prostriedkov. Zo starej šrotárne sme prerobili garáž na hasičské auto, ktorú sme už nutne potrebovali. Staručká Avia parkovala vonku a keďže sa nám nové auto neušlo, musíme si ho šetriť. Na multifunkčné ihrisko, ktoré taktiež staviame zo svojho rozpočtu ešte treba urobiť mantinely, aby sa mohlo otvoriť pre verejnosť. Toto ihrisko sme si okrem povrchu robili svojpomocne. Najhorším problémom bol výkup pozemkov pod ihriskom, no skoro zázračne sa to podarilo. Obec Letnicie4Zhotovila sa nová fasáda aj s oteplením na kabínach TJ a to za pomoci letnických majstrov ale aj pomocníkov. Momentálne dokončujeme 100 m cesty na IBV za 50 000 Eur. Z príspevku z Úrady vlády sme rekonštruovali kúrenie v materskej škole, čím sa spríjemnil a zlepšil pobyt malých škôlkarov. Keďže škola sa u nás zrušila z dôvodu malého počtu detí, priestor sa prenajal hasičom kde je otvorená posilňovňa. Úplnou novinkou je zrekonštruovaný hostinec, ktorý bol daný do prenájmu novému záujemcovi. V týchto dňoch bol dokončený farský kostol, kde boli vymaľované vnútorné a vonkajšie múry tejto pamiatky. Teraz už z diaľky svieti žlto-bielou farbou. V dedine pôsobia spoločenské organizácie, ktoré sa zapájajú do života v obci. Sú to záhradkári, ktorí už dlhé roky organizujú vždy vydarenú výstavu ovocia a zeleniny s ochutnávkou burčiaku. Poľovníci, ktorí organizujú skúšky psov a pravidelné poľovačky. Zväz žien a Jednota dôchodcov sa zapájajú s napečenými zákuskami do akcie „ Sladká nedeľa“ , ktorú poriadajú v Gbeloch. Obec Letnicie6Hasiči organizujú každý rok súťaž o pohár starostu, ktorá má vždy veľkú odozvu. Taktiež sa zúčastňujú na hasičských súťažiach v okolitých dedinách. Ďalej majú pod dohľadom obec v prípade nepredvídaných prírodných situáciách. Telovýchovná jednota , ktorá má v prenájme futbalový štadión s kvalitným trávnikom hrá II. triedu futbalovej súťaže. Tieto všetky organizácie sa zapájajú do poriadania Dňa detí, tanečných zábav a skupina nadšencov „fašangárov“ organizuje oslavy fašiangov a májovú veselicu spojenú so zabíjačkou. Obec Letnicie3Ďalej sa poriada Deň matiek, posedenie s dôchodcami. Obec Letnicie5Aj Jednota zastáva v obci svoju dôležitú úlohu. V obci máme momentálne dva obchody s potravinami. Do obce chodí pravidelne Mikuláš. Taktiež sa už 14 rokov organizuje vianočný stolnotenisový turnaj , kde štartujú muži, ženy a deti. Povedzme si pravdu, že v dnešnej dobe nie je jednoduché poriadať tieto spoločenské akcie. Je to nápor na čas a hlavne obetavosť ľudí, čo tieto akcie vytvárajú. Najhoršia situácia začína byť vo futbale , kde mladí chlapci nemajú záujem o tento šport. Preto aj momentálne máme v Letničí problém nájsť futbalistov a tak sa zapojiť do okresnej súťaže. No začína to byť už nielen náš problém ale aj problém ďalších okolitých dedín. Nikto s kompetentných sa nad týmto problémom nechce zamyslieť. Preto by sme uvítali a prijali chlapcov, ktorí chcú hrať futbal aj z iných dedín. Naša obec má tiež svoje špecifiká ako každá iná. Niečo sa darí, niečo je horšie, ale je to život. Keby sme boli k sebe lepší, keby sme si viac pomohli a boli k sebe tolerantnejší, život by bol krajší. Áno, nie je život len o peniazoch, ale život je aj o láske jeden k druhému.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam ObU Letničie

  Oznamujeme občanom, že sme začali vyberať dane z nehnuteľností a poplatky za psov a odpady
  na rok 2021.

  Pretože stále trvá nebezpečenstvo nákazy, stránky sú vybavovaní pri okne.

  Dane sa vyberajú v stránkových dňoch pondelok - streda - piatok. Pri platení

  daní doporučujeme využívať platbu cez internet banking.

  Oznam Okresného úradu v Skalici

  Klientské centrum Okresného úradu v Skalici oznamuje občanom, že od utorka 27.10.2020 sa rušia pôvodné stránkové hodiny pre verejnosť na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. VI/8/2020

  Prosíme kontaktujte jednotlivé odbory telefonicky, písomne alebo elektronicky.

  Oznámenie okresného úradu Skalica

  Okresný úrad Skalica oznamuje,že dňom 6.5.2020 bude realizovať osobné podania v podateľni Klientského centra a na všetkých pracoviskách odboru katastra. Ich úradné hodiny sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch:  pondelok- piatok od 8:00 do 14:00 hod    a  v stredu  od 8:00 do 16:00 hod

  Tieto stránkové hodiny zostávaju zachované pre živnostenké podnikanie a oddelenie dokladov Klientského  centra. Vstup do iných priestorov Okresného úradu Skalica sa zakazuje.

  Naďalej platí pre vstup do Klientského centra a Okresného úradu Skalica v rúškach a pri vstupe do KC dezinfekcia rúk.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú